«Ισείς πουλιά μ’ πιτούμενα» – Θρήνος για την Άλωση της Πόλης, Νιγρίτα Σερρών (Χορωδία Σίμωνος Καρά)

29 Μαΐου 2024

Από την Κωνσταντινούπολη πετούν πουλιά προς τη Μακεδονία έχοντας σαφή εντολή από τον άγνωστο ποιητή να διαδώσουν την πικρή αλήθεια.

Ισείς πουλιά μ’ πιτούμινα πιτάτι στουν αέρα

χαμπερ’ να πάτι στου Μουριά χαμπέρι στην Ελλάδα

τούρκοι την Πόλη πήρανε πήραν την Σαλονίκη

πήραν και την Αγιά Σουφιά το Μέγα Μοναστήρι

που χει τρακόσια σήμαντρα κι εξήντα δυο καμπάνες

κάθε καμπάνα και παπάς κάθε παπάς και διάκος…..

(Θρήνος από τη Νιγρίτα Σερρών-συλλογή Σίμωνος Καρά).