«Το Πνεύμα μη σβέννυτε»-Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών

14 Μαΐου 2024

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ. και το «Θεολογικό Εργαστήριο»,  διοργανώνουν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΜΗ ΣΒΕΝΝΥΤΕ» , την 3η παρουσίαση, με διεθνή συμμετοχή,  εργασιών των συμμετεχόντων σχολικών μονάδων στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα  του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα 17:00.

Ο Σύνδεσμος παρακολούθησης στο YouTube είναι:  http://youtube.com/@user-dt8ls3gi3j

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες μετά από την συμπλήρωση  των στοιχείων τους σε ειδική φόρμα που θα αναρτηθεί κατά την διάρκεια της ημερίδας.»