Άγιος Μάρκος: Αν ζητάς να θεραπευθείς, φρόντισε τη συνείδησή σου και κάνε ό,τι σου λέει, και πολύ θα ωφεληθείς

23 Ιουνίου 2024

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Του αββά Μάρκου

Υπάρχει πράξη που φαίνεται καλή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει δεν είναι καλός.

Υπάρχει και άλλη πράξη που φαίνεται κακή, αλλά ο σκοπός εκείνου που την κάνει είναι καλός. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε έργα, αλλά και σε λόγια. Αυτή η αντίθεση άλλοτε οφείλεται σε απειρία ή άγνοια, άλλοτε σε πονηρή πρόθεση και άλλοτε σε ευσεβή σκοπό.

*****

Εκείνος που κάτω από τους επαίνους κρύβει συκοφαντία, δεν γίνεται αντιληπτός εύκολα στους πιο απλούς ανθρώπους. Όμοιος με αυτόν είναι εκείνος που κενοδοξεί με ταπεινό σχήμα.

Αυτοί, κρύβοντας για πολύ καιρό την αλήθεια μέσα στο ψεύδος, ύστερα φανερώνονται από τα πράγματα.

*****

Όταν αμαρτάνεις κρυφά, μη νομίζεις ότι ξεφεύγεις (την προσοχή του Θεού)· γιατί όλα είναι γυμνά και ξεσκεπασμένα στα μάτια του Κυρίου (Εβρ. 4:13), στον Οποίο θα δώσουμε λόγο.

*****

Ο Θεός τις πράξεις μας τις κρίνει ανάλογα με τις προθέσεις μας. Γιατί λέει η Γραφή: «Δώη σοι Κύριος κατά την καρδίαν σου» (Ψαλμ. 19:5).

*****

Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος φανερά εκτελεί θεϊκή εντολή, ενώ δουλεύει σε πάθος, και με τους πονηρούς λογισμούς καταστρέφει την αγαθή πράξη.

*****

Άλλο είναι εκτέλεση εντολής και άλλο αρετή, αν και η μία από την άλλη παίρνει την αφορμή. Εκτέλεση εντολής είναι το να κάνει κάποιος αυτό που προστάζει ο θείος νόμος· και αρετή, το να αρέσκεται πραγματικά στην εκτέλεση της θείας εντολής.

*****

Όπως ένας είναι ο υλικός πλούτος, αλλά κερδίζεται με διάφορους τρόπους, έτσι μία είναι και η αρετή, αλλά πολλών ειδών οι εργασίες της.

*****

Εκείνος που θέλει να κάνει κάτι και δεν μπορεί, κρίνεται σαν να το έκανε από τον καρδιογνώστη Θεό. Αυτό ισχύει και για τα καλά και για τα κακά.

*****

Ο νους χωρίς το σώμα πολλά κάνει, και καλά και κακά. Το σώμα όμως χωρίς το νου τίποτε απ’ αυτά δεν μπορεί να κάνει, γιατί πριν από την πράξη ενεργεί ο νόμος της ελευθερίας.

*****

Αν ζητάς να θεραπευθείς, φρόντισε τη συνείδησή σου και κάνε ό,τι σου λέει, και πολύ θα ωφεληθείς.

*****

Πολλές συμβουλές των άλλων μας προσφέρονται για το συμφέρον μας. Για τον καθένα όμως τίποτα δεν είναι καταλληλότερο από τη δική του γνώμη, αν βέβαια έχει καθαρή συνείδηση.

*****

Τα κρυφά κάθε ανθρώπου τα γνωρίζουν ο Θεός και η συνείδηση, και απ’ αυτά τα δύο ας διορθώνεται ο καθένας.

*****

Εκείνος που δεν επιμένει καρτερικά στη μελέτη και την εξέταση της συνειδήσεως, ούτε τους σωματικούς κόπους για την ευσέβεια δέχεται ευχάριστα.

 

Από τον «Μικρό Ευεργετινό» της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.