Προσβάσιμη σελίδα

Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής της Πεντηκοστής & Δευτέρας Αγ. Πνεύματος (23-24/06/2024)

 

Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Πεντηκοστής και της Δευτέρας του Αγ. Πνεύματος σύμφωνα με την Επιλογή, Επιμέλεια και Στοιχειοθεσία των:

papline.gr Εσπερινός Όρθρος Θ. Λειτουργία

Εσπερινός Όρθρος Θ. Λειτουργία Αγ. Πνεύματος

Ιούνιος – Χρήστος Τσακίρογλου

www.nektarios.gr Εσπερινός Όρθρος-Θ. Λειτουργία Πεντηκοστής

Εσπερινός Γονυκλισίας

Όρθρος Θ. Λειτουργία Αγ. Πνεύματος

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Α΄)
Λόγος και Μέλος: Η ψαλτική τέχνη στην Αλβανία
«Δύναμις» Θεοφάνους Βατοπαιδινού, ήχ. β΄ (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (14/07/2024)