Περί άλλα τυρβάζουν…

19 Ιουνίου 2024

Είναι πλέον καθολικά αναγνωρισμένο ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν  τον κίνδυνο της ραγδαίας μείωσης των γηγενών πληθυσμών τους. Η αγεννητικότητα και η υπογεννητικότητα είναι, όπως φαίνεται,  χωρίς ανάσχεση ή αναστροφή.

 Η Ελλάδα για λόγους γεωγραφικούς, ιστορικούς  και πολλούς άλλους, σέρνει πρώτη το χορό του «Ζαλόγγου» στη δημογραφική μείωση και αλλοίωση του πληθυσμού της.

Τα μέτρα που λαμβάνονται κατά καιρούς δεν αντέχουν  σε καμιά κριτική και είναι  ατελέσφορα και αναποτελεσματικά. Είναι  μόνο μια μικρή  «παρηγοριά στον άρρωστο, ώσπου να βγει η ψυχή του».

Μπορεί να είναι και εξ αντικειμένου αδύνατο να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό, γιατί η εξέλιξη του κόσμου, της τεχνολογίας και οι συνθήκες ζωής, καθιστούν αδύνατη την επιβολή και ουτοπία την πειθώ.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να οικοδομηθούν οι σύγχρονες κοινωνίες  ήσαν ακατάλληλα, αλλά και εύφθαρτα και σαθρά. Η εξουσία, ο  πλούτος, η καριέρα, η αναγνωρισιμότητα, ο ατομισμός, η ευμάρεια, η ασκούμενη φτηνή, κοντόφθαλμη, αδίστακτη και κατευθυνόμενη προπαγάνδα, είναι οι επιταχυντές προς το αδιέξοδο και το χάος….

Μέσα όμως σε αυτό το άνυδρο και ερημικό τοπίο υπάρχουν μικρές οάσεις στις οποίες ανθούν και μυροβλύζουν χαμόγελα παιδιών, κλαψουρίσματα βρεφών,  γλυκόλογα στοργικών και πανάξιων γονιών, σοφές κουβέντες  σεβάσμιων γερόντων.

Μια τέτοια μικρή όαση αποτελεί ένα μικρό χωριό της ορεινής και άγονης Γορτυνίας. Το όνομά του είναι Σταυροδρόμι.  Έχει 60 μονίμους κατοίκους εκ των οποίων 20 είναι παιδιά, βρεφικής έως εφηβικής ηλικίας.

Ασχολήθηκε ποτέ κανείς με αυτά τα δεδομένα;  Μελέτησε, ανέλυσε, προβληματίστηκε; Από αυτά που γνωρίζω, ποτέ και κανείς. Η Πολιτεία ώφειλε και οφείλει να σπεύδει σε τέτοιες οάσεις, να αντλεί στοιχεία, να συνάγει συμπεράσματα και να οδηγείται σε μέτρα άμεσα και πρακτικά. Οι Φορείς της όμως περί άλλα ετύρβαζαν και … τυρβάζουν.