Προσβάσιμη σελίδα

«Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ», Ιδιόμελο Κυριακής του Τυφλού (Λυκούργος Πετρίδης)

Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τυφλού «Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ» από τον αείμνηστο Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λυκούργο Πετρίδη.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Σίμων Καράς - 25 έτη από την κοίμησή του (1903-1999)
Χερουβικόν Λ. Πετρίδη, ήχ. πλ. β' (Πρωτοψ. Νικόλαος Στάθης)
Aνέκδοτοι ύμνοι της εορτής της Πεντηκοστής
«Βασιλεῦ οὐράνιε», Ιδιόμελο Πεντηκοστής (Γέρ. Θωμάς Μικραγιαννανίτης)
Λόγος και Μέλος: Κυριακή της Πεντηκοστής - Β΄