Προσβάσιμη σελίδα για τα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση
Α-
Α+
Δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Πολιούχου και Προστάτου της Θεσσαλονίκης παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας