Προσβάσιμη σελίδα για τα άτομα με μερική ή ολική τύφλωση
Α-
Α+
Εργο Μονής Βατοπαιδίου
Εσπερινός της Αγάπης στο Βατοπαίδι (βίντεο)
Στιγμιότυπα από τον Εσπερινό της Αγάπης στο Βατοπαίδι. Το Ευαγγέλιο απαγγέλθηκε σε δεκατρείς γλώσσες. Η Χορωδία των Πατέρων της Μονής το έψαλε στην ομηρική διάλεκτο.
Valid CSS! Valid HTML!