Συγγραφείς
Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, Μουσικολόγος-Β’ Ψάλτης Ι.Μ.Ν. Αγ. Αχιλλίου Λαρίσης