Συγγραφείς
Άννα-Μαρία Παπαδάκη, ΜΑ Ιστορίας της Τέχνης, Δρ Θεολογίας