Συγγραφείς
Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Γιαπιτζίογλου, Μάστερ Θεολογίας, υπ. Δρ Φιλοσοφικής Σχολής Τμήματος Φιλολογίας  Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας ΕΚΠΑ