Συγγραφείς
Αργύριος Β. Οικονόμου, Πτυχιούχος Θεολογικής & Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, υπ. ΜΔΕ Δογματικής Θεολογίας