Συγγραφείς
Χαράλαμπος Μηλιώνης, Eπικ. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων