Συγγραφείς
Δημήτριος Παγίτσας, υπ. Διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ.