Συγγραφείς
Δημήτριος Τ. Μπούμπας, Καθηγητής Παθολογίας ΕΚΠΑ