Συγγραφείς
Δημήτρης Αλβανός, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω