Συγγραφείς
Δρ. Γεώργιος Ν. Λόης, Καθηγητής-Διδάσκων Ε.Α.Π.