Συγγραφείς
Γεώργιος Τάτσιος, Πρόεδρος Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη