Συγγραφείς
Γιάννης Φιλόπουλος, Δικαστής, Μουσικός (Ϯ)