Συγγραφείς
Ιωάννης Καραπαναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δ/ντής Προγράμματος Δ.Ε.Κ. Α.Ε.Α.Θ.