Συγγραφείς
Κατερίνα Μπαρδάκα, Φιλόλογος – Θεολόγος