Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Μπαραμπούτης, Θεολόγος – Καθηγητής Εκπαιδευτηρίων Ι. Μ. Πειραιώς