Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Μποζίνης, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Ορθοδόξου Πολιτισμού, Α.Π.Θ.