Συγγραφείς
Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, Ακαδημαϊκός, τ. Υπουργός Παιδείας (Ϯ)