Συγγραφείς
Μανώλης Καρακώστας, MSc Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαγγελματίας Υγείας – Ερευνητής