Συγγραφείς
Μαρία Ράντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.