Συγγραφείς
Μιχάλης Τσαµπαρλής, Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Σύντομο Βιογραφικό
Μιχάλης Τσαµπαρλής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τοµέας Αστροφυσικής, Αστρονοµίας, Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ