Συγγραφείς
Μοναχή Φιλοθέη, Καθηγουμένη Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος» Βασιλικά Θεσσαλονίκης