Συγγραφείς
Π. Α. Μιχελής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου