Συγγραφείς
Παναγιώτης Τζουμέρκας, Επίκουρος Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης