Συγγραφείς
Prof. DDr. Martin Rothgangel, Καθηγητής Θρησκευτικής Παιδαγωγικής και Κοσµήτορας της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Βιέννης