Συγγραφείς
Σπύρος Ντάφης, Ομότιμος Καθηγητής Δασολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης