Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς

Ο δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας 6 Απριλίου 2022 1. Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος εις έστιν. Ο Κύριος, ο Θεός σου, είναι ένας ...
Από το είδωλο στο είδωλο 14 Νοεμβρίου 2012 (Μυθοποίηση της απομυθεύσεως) Όταν ο πολιτισμένος, διαφωτισμένος κ...
Η κοινή προσευχή 14 Νοεμβρίου 2012 ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ Ήταν το βράδυ  του μεγάλου και Μυστικού Δείπν...
Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά: Επιστολή προς Παύλον Ασάνην 14 Νοεμβρίου 2012 Η θεολογία του ακτίστου φωτός. 1. Συναντήσας εσάς πρόσφατα, εσύ, που κατά ...
Η Μετάνοια κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν 14 Νοεμβρίου 2012 Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, ένας μεγάλος φωστή...