Βυζαντινή Μουσική

Κοινωνικό Κυριακής του Θωμά – (Ήχος Α’) – Φώτιος Γιαννακάκης 4 Μαΐου 2019 Το Κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά (Αντίπασχα) μας παραθέτει ο Άρχων Δομέ...
«Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχάς» – Απ. Ντέτσικας 21 Απριλίου 2019 Το κάθισμα "Των παθών του Κυρίου τας απαρχάς", που ψάλλεται την Κυριακή τ...
«Νυν αι δυνάμεις» – Θ. Βασιλικός 29 Μαρτίου 2019 "Νυν αι δυνάμεις των ουρανών...". Ψάλλεται αντί χερουβικού στην Θ. Λειτουργ...
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου – Κατανυκτικά τροπάρια ήχος πλ. Δ΄ 22 Μαρτίου 2019 "Κατευθυνθήτω η προσευχή μου" και κατανυκτικά τροπάρια σε ήχο πλάγιο του ...
«Έσωσεν λαόν θαυματουργόν Δεσπότην» – Ιαμβικές καταβασίες των Χριστουγέννων 28 Δεκεμβρίου 2018 Ιαμβικές καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων σε Ήχο πρώτο. Ψάλλει 60μελ...
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί» – Κάθισμα της εορτής των Χριστουγέννων 26 Δεκεμβρίου 2018 "Δεύτε ίδωμεν πιστοί πού εγενήθη ο Χριστός". Κάθισμα της εορτής των Χριστου...
«Σήμερον γεννάται εκ παρθένου» 25 Δεκεμβρίου 2018 "Σήμερον γεννάται εκ παρθένου". Δοξαστικός ύμνος της μεγάλης εορτής των Χρι...
Δοξαστικόν Εσπερινού των Χριστουγέννων – ( Ήχος Β) – Γρηγόρης Νταραβάνογλου 24 Δεκεμβρίου 2018 Το Δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων (Αυγούστου μοναρχήσαντος) κατά...
«Ιδού καιρός ήγγικεν της σωτηρίας ημών» – Θ. Βασιλικός 23 Δεκεμβρίου 2018 "Ιδού καιρός ήγγικεν της σωτηρίας ημών". Τροπάριο του εσπερινού της εορτής ...
«Η όντως ειρήνη συ Χριστέ» – Θ. Βασιλικός 13 Δεκεμβρίου 2018 "Η όντως ειρήνη συ Χριστέ". ΣΤ΄ Εωθινό Δοξαστικό σε ήχο πλάγιο του δευτέρου...
123...9