Βυζαντινή Μουσική

«Έσωσεν λαόν θαυματουργόν Δεσπότην» – Ιαμβικές καταβασίες των Χριστουγέννων 28 Δεκεμβρίου 2018 Ιαμβικές καταβασίες της εορτής των Χριστουγέννων σε Ήχο πρώτο. Ψάλλει 60μελ...
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί» – Κάθισμα της εορτής των Χριστουγέννων 26 Δεκεμβρίου 2018 "Δεύτε ίδωμεν πιστοί πού εγενήθη ο Χριστός". Κάθισμα της εορτής των Χριστου...
«Σήμερον γεννάται εκ παρθένου» 25 Δεκεμβρίου 2018 "Σήμερον γεννάται εκ παρθένου". Δοξαστικός ύμνος της μεγάλης εορτής των Χρι...
Δοξαστικόν Εσπερινού των Χριστουγέννων – ( Ήχος Β) – Γρηγόρης Νταραβάνογλου 24 Δεκεμβρίου 2018 Το Δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων (Αυγούστου μοναρχήσαντος) κατά...
«Ιδού καιρός ήγγικεν της σωτηρίας ημών» – Θ. Βασιλικός 23 Δεκεμβρίου 2018 "Ιδού καιρός ήγγικεν της σωτηρίας ημών". Τροπάριο του εσπερινού της εορτής ...
«Η όντως ειρήνη συ Χριστέ» – Θ. Βασιλικός 13 Δεκεμβρίου 2018 "Η όντως ειρήνη συ Χριστέ". ΣΤ΄ Εωθινό Δοξαστικό σε ήχο πλάγιο του δευτέρου...
«Της Μαγδαληνής Μαρίας» – Θ. Βασιλικός 7 Δεκεμβρίου 2018 "Της Μαγδαληνής Μαρίας". Εωθινό Δοξαστικό σε ήχο τρίτο. Ψάλλει ο Άρχων Μουσ...
Ύμνοι του Όρθρου της εορτής του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου 30 Νοεμβρίου 2018 Ύμνοι του Όρθρου της εορτής του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Ψάλλει ο Άρχ...
Ύμνοι του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Ανδρέου 29 Νοεμβρίου 2018 Ύμνοι του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Ψάλλει ο ...
Ύμνοι του Όρθρου της εορτής της Αγίας και πανσόφου Αικατερίνης 25 Νοεμβρίου 2018 Ύμνοι του Όρθρου της εορτής της Αγίας και πανσόφου Αικατερίνης. Ψάλλει ο Άρ...
123...9