Μουσική

«Ναός και πύλη υπάρχεις», Θεοτοκίον πλ. α΄ ήχου (Λυκούργος Πετρίδης) 29 Μαΐου 2023 Ο Λυκούργος Πετρίδης ψάλει το περίφημο Θεοτοκίον των Αποστίχων του πλ. α'...
«Πάρθεν η Ρωμανία», Ο ποντιακός θρήνος της Άλωσης (Χορός Διπάτ) 29 Μαΐου 2023 Στον Πόντο, ένα πουλί μεταφέρει τα μαντάτα στους κατοίκους σαν έπεσε τελε...
«Γιατι πουλί μ’ δεν κελαηδείς», Θρακιώτικος Θρήνος της Πόλης 29 Μαΐου 2023 Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως θρηνήθηκε όσο κανένα άλλο ατυχές γεγονός σ...
«Των αγίων Πατέρων ο χορός» (Σπυρίδων Υφαντής) 29 Μαΐου 2023 Ο Πρωτοψάλτης του Ι.Μ.Ν. αγ. Αθανασίου Ιωαννίνων ψάλει το πολύ γνωστό Ι...
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Αγίων Πατέρων (28/05/2023) 26 Μαΐου 2023 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κ...
Δοξαστικό Γ΄ Ευρέσεως Τιμίας Κάρας αγ. Ιωάννου Προδρόμου (Ι. Χασανίδης) 25 Μαΐου 2023 Ο Ιωάννης Χασανίδης ψάλει το Δοξαστικό του Εσπερινού της μνήμης της  Γ' Ε...
«Τω Σωτήρι Θεώ», Καταβασίες Αναλήψεως-Μητρ. Νικόδημος Βαλληνδράς (1915-†2008) 20 Μαΐου 2023   O Μητροπολίτης Nικόδημος Bαλληνδράς ένας από τους μεγάλους παρα...
«Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ», Ιδιόμελο Κυριακής του Τυφλού (Λυκούργος Πετρίδης) 20 Μαΐου 2023 Το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τυφλού «Τις λαλήσει τας δυναστεία...
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής του Τυφλού-Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (21/05/2023) 19 Μαΐου 2023 Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας της Κυρ...
Λυκούργος Αγγελόπουλος: Ο μεγάλος χειρονόμος της ψαλτικής τέχνης (†18/5/2014) 18 Μαΐου 2023 Ο αείμνηστος δάσκαλος της Ψαλτικής Τέχνης Λυκούργος Αγγελόπουλος με το πολυ...
123...136