Μουσική

«Πλούσιοι επτώχευσαν», ήχ. πλ. α΄ (βατοπαιδινός χορός) 4 Νοεμβρίου 2018 Ο βατοπαιδινός χορός ψάλλει τον περίφημο ύμνο «Πλούσιοι επτώχευσαν και επ...
Κεκραγάρια ήχ. α΄(«Φιλαθωνίται»-«Τρόπος») 22 Οκτωβρίου 2018 Ο χορός ψαλτών «Φιλαθωνίται» με χοράρχη τον Δημήτρη Μανούση στο δεξιό χορ...
Η αδελφοποιός τέχνη 9 Οκτωβρίου 2018 Οι Έλληνες της Πόλης ζούσαν αρμονικά με τους Οθωμανούς, αλλά και με τους άλ...
Πασαπνοάρια Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχ. πλ. δ΄ (Βατοπαιδινός Χορός) 7 Οκτωβρίου 2018 %papaoaiauayhnbgtarae%...
Δοξολογία «Άγια»-Γρ. Νταραβάνογλου 4 Οκτωβρίου 2018  %pparyujjnamakaiauayatgabah%...
«Εις μνημόσυνον αιώνιον» και Κράτημα Παν. Χαλάντζογλου ήχ. πλ.α΄ (Ιω. Χασανίδης) 27 Σεπτεμβρίου 2018 Ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης με τους συνεργάτες του ψάλλουν το Κοινωνι...
Εωθινόν Β΄ – Μετά Μύρων – (Ήχος Β΄) – Θρασύβουλος Στανίτσας 19 Σεπτεμβρίου 2018 Πρόκειται για το Β΄Εωθινό «Μετά μύρων» σε ήχο Β, όπου το Ερμηνεύει ο Άρχω...
Ύμνοι Τιμίου Σταυρού-Χαρ. Ταλιαδώρος 15 Σεπτεμβρίου 2018 %lalalpaoaiauayhabavafartahajkdtr%  ...
«Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου», ήχ. πλ. β΄ (Δ. Γαλάνης) 14 Σεπτεμβρίου 2018 %lalaloajatgavbanmeothgfcv%...
»Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου» (Γρηγόρης Νταραβάνογλου) 14 Σεπτεμβρίου 2018 Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί σπουδαίο εορτολογικό σταθμό...
12345...65