Ζώντας στην Εκκλησία

Η Κυριακή του Ασώτου 27 Φεβρουαρίου 2021 Η παραβολή του Άσωτου Γιου ή του Σπλαγχνικού Πατέρα  που διαβάζεται αυτή τη...
Κινητές γιορτές και Τριώδιο 20 Φεβρουαρίου 2021 Ο  κύκλος των κινητών εορτών αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισα...
Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου 20 Φεβρουαρίου 2021 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Αυτή η περίοδος της προετοιμασίας περιλαμβάνε...
Το Άγιο Πνεύμα 19 Φεβρουαρίου 2021 Καί εἰς το Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπ...
Ο Θεάνθρωπος Κύριος 18 Φεβρουαρίου 2021 Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογε...
Ο Θεός Πατέρας 16 Φεβρουαρίου 2021 Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρα...
Το Σύμβολο της Πίστεως 14 Φεβρουαρίου 2021 Το Σύμβολο της Πίστεως, ή απλά Πιστεύω, αποτελεί μια σύντομη αλλά ολοκλ...
Τα ιερά σκεύη της Θείας Ευχαριστίας 14 Ιανουαρίου 2021 Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία λέγονται και είναι ιερά ...
Τα Άγια Θεοφάνεια 5 Ιανουαρίου 2021 Ο Χριστός, όταν ήταν περίπου τριάντα χρονών, πριν βγει στη δημόσια ζωή Του ...
Η Βάπτιση του Χριστού 4 Ιανουαρίου 2021 Στις 6 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας πανηγυρίζει τη δεσποτική γιορτή της Βάπτισ...
123...11