Ζώντας στην Εκκλησία

Ευχαριστία και Απόλυση 17 Ιουνίου 2019 Το τελευταίο τμήμα της Θείας Λειτουργίας περιλαμβάνει την ευχαριστί...
Η μέλλουσα ζωή 16 Ιουνίου 2019 Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάστ...
Η Κυριακή της Πεντηκοστής 15 Ιουνίου 2019 Πέρασαν δέκα ημέρες από την Ανάληψη του Χριστού, συνολικά δηλαδή πενήντα ημ...
Η Θεία Κοινωνία (2) 14 Ιουνίου 2019 Στη Θεία Κοινωνία δεν προσερχόμαστε τυχαία, επειδή βρεθήκαμε στο Να...
Η Εκκλησία και τα μέσα του αγιασμού 13 Ιουνίου 2019 Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Πιστεύω κα...
Η Θεία Κοινωνία (Ι) 11 Ιουνίου 2019 Σ' αυτό το σημείο συνήθως κλείνει το καταπέτασμα της Ωραίας Πύλης και π...
Το Άγιο Πνεύμα 10 Ιουνίου 2019 Καί εἰς το Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπ...
Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία 8 Ιουνίου 2019 Αυτή η προετοιμασία περιλαμβάνει μια σειρά από δεήσεις και μια ευχή του...
Κυριακή των Αγίων Πατέρων 8 Ιουνίου 2019 Η Κυριακή μετά την Ανάληψη του Κυρίου έχει αφιερωθεί από την Εκκλησία στη μ...
Ο Θεάνθρωπος Κύριος 7 Ιουνίου 2019 Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογε...
123...11