Ζώντας στην Εκκλησία

Το Άγιο Πνεύμα 10 Ιουνίου 2019 Καί εἰς το Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπ...
Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία 8 Ιουνίου 2019 Αυτή η προετοιμασία περιλαμβάνει μια σειρά από δεήσεις και μια ευχή του...
Κυριακή των Αγίων Πατέρων 8 Ιουνίου 2019 Η Κυριακή μετά την Ανάληψη του Κυρίου έχει αφιερωθεί από την Εκκλησία στη μ...
Ο Θεάνθρωπος Κύριος 7 Ιουνίου 2019 Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογε...
Η Ανάληψη του Κυρίου 5 Ιουνίου 2019 Μετά την Κυριακή του Τυφλού, ημέρα Πέμπτη, συμπληρώνονται 40 μέρες από την ...
Η Αγία Αναφορά 5 Ιουνίου 2019 Είναι η κύρια ευχή της Θείας Λειτουργίας, κατά την οποία γίνεται η ...
Ο Θεός Πατέρας 4 Ιουνίου 2019 Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρα...
Ο εβδομαδιαίος κύκλος των εορτών 2 Ιουνίου 2019 Ένα είδος εορτών είναι αυτές που επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα. Έτσι κ...
Η Κυριακή του Τυφλού 1 Ιουνίου 2019 Προχωρώντας στην περίοδο της Πεντηκοστής, φτάνουμε στην Κυριακή του Τυφλού....
Το Σύμβολο της Πίστεως 1 Ιουνίου 2019 Το Σύμβολο της Πίστεως, ή απλά Πιστεύω, αποτελεί μια σύντομη αλλά ολοκλ...
1234...11