Ιστορία

Η ίαση του Υδρωπικού 18 Σεπτεμβρίου 2020 Όπως προαναγγείλαμε, σε αυτή την μελέτη θα παρουσιάσουμε δυο παραδείγματα θ...
Αναπηρία, δυσμορφία και Αρχαία Ελλάδα: καίρια ερωτήματα 18 Σεπτεμβρίου 2020 Τι είδους εκ γενετής δυσμορφίες ήταν κυρίαρχες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο; Ποια ήταν η θέση ενός τυφλού, κωφού ή άλαλου στην οικογένεια και την κοινωνία; Πώς ερμηνεύονταν τα φαινόμενα της αναπηρίας και της δυσμορφίας; Ήταν σπάνιο το φαινόμενο της έκθεσης/απόθεσης βρεφών στην αρχαιότητα; Υπήρχε κοινωνική πρόνοια και κρατική φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού; Πώς αιτιολογείται η παρουσία ενός χωλού θεού, του Ήφαιστου, στη χορεία των Ολυμπίων; Ποια ήταν η γνώμη των αρχαίων φιλοσόφων για την αναπηρία; Η Σπάρτη ήταν η «βάρβαρη» και «άσπλαχνη» πόλη της αρχαιότητας; Ήταν μύθος ή πραγματικότητα ο Καιάδας; Γιατί οι πιο γνωστοί μάντεις της αρχαιότητας είχαν πρόβλημα όρασης; ...
Επιληπτικό επεισόδιο; Η ιαση του σεληνιαζόμενου παιδιού 17 Σεπτεμβρίου 2020 Σε αυτή την μελέτη θα παρουσιάσουμε δυο παραδείγματα θεραπευτικών σκηνών. Ξ...
Η μάχη του Μυριοκέφαλου 16 Σεπτεμβρίου 2020 Η μάχη του Μυριοκέφαλου διεξήχθη μεταξύ Βυζαντινών και Σελτ...
Ανακωχή Θεσσαλονίκης 16 Σεπτεμβρίου 2020 Με την επιθετική ενέργεια των συμμαχικών δυνάμεων, όπου σημαντικό ρόλο διαδ...
Η χειρουργική στο Βυζάντιο 16 Σεπτεμβρίου 2020 Η ιατρική σχολή, στα αριστερά ο γιατρός παρατηρώντας τα ούρα και μεταξύ το...
Βυζαντινή ιατρική: η τέχνη που έγινε επιστήμη 15 Σεπτεμβρίου 2020 Η Βυζαντινή ιατρική αποτελεί τη γέφυρα για το πέρασμα από την αρχαία Ελληνι...
Η μάχη της Πέτρας. Η τελευταία μάχη για την ελληνική ανεξαρτησία 13 Σεπτεμβρίου 2020 Η Μάχη της Πέτρας υπήρξε η τελευταία μάχη του Αγώνα για την ελληνική ανεξ...
Ο «Κατσώνης», ο Καβάφης και οι σύγχρονοι «Λεωνίδες»… 11 Σεπτεμβρίου 2020 «Και το ταλαιπωρημένο σκαρί του ηρωικού γερο – Κατσώνη, έχοντας γύρει αριστ...
Η μάχη της Μονής Σέκκου 10 Σεπτεμβρίου 2020 Μετά την αποτυχία της επανάστασης στην Βλαχία ο Γεωργάκης Ολύμπιος συνόδε...
123...25