Επιστήμη και Θρησκεία

«Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές και Φιλοσοφικές προεκτάσεις» 30 Απριλίου 2018 Εσπερίδα με θέμα: «Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές και Φιλοσοφικές προεκτά...
Μια συνεδρία για τη Θρησκεία στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 20 Ιανουαρίου 2018 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών H σχέση μεταξύ επιστήμης κα...
Θρησκευτικές πεποιθήσεις και επιστημονική έρευνα: δικαιώματα και υπερβολές 30 Δεκεμβρίου 2017 O π. Giuseppe Tanzella-Nitti κλείνει την αναδρομή αυτήν, προτρέποντας τον...