Επιστήμη και Θρησκεία

Περί του βιβλίου της «Γενέσεως» 19 Φεβρουαρίου 2021 Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διάκεινται οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας σε ...
Χριστιανισμός & Επιστήμη: Οι θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας 18 Ιανουαρίου 2021 Εισαγωγή Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους της Εκκλησίας ...
Η επιστημονική ειδωλολατρεία της σύγχρονης εποχής 21 Αυγούστου 2020 Χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής είναι η προσκόλληση στις θετικές ή φυσι...
Δίκτυο Ορθοδόξων Λειτουργών Υγείας 10 Ιουλίου 2020 Σήμερα, βιώνοντας το τρομακτικό γεγονός της πανδημίας που ενέσκηψε, καλούμα...
Βιοηθική θεώρηση της περιβαλλοντικής επιδημιολογίας 8 Μαΐου 2020 3. Βιοηθική θεώρηση της περιβαλλοντικής επιδημιολογίας Έως το 1985 δεν σημ...
Ο νεοειδωλολατρικός χαρακτήρας του σύγχρονου «δυτικού» προτύπου διατροφής 14 Απριλίου 2020 Στις τέσσερις περίπου τελευταίες δεκαετίες έχει υιοθετηθεί, δυστυχώς σε μεγ...
Η συγκρότησις επί της ιατρικής επιστήμης τoυ Αγίoυ Iωάvvoυ τoυ Χρυσoστόμoυ 31 Ιανουαρίου 2020 «Τι δεδoίκαμεv, ειπέ μoι; τov θάvατov; Εμoί το ζηv Χριστός και το άπoθαvείv...
«Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές και Φιλοσοφικές προεκτάσεις» 30 Απριλίου 2018 Εσπερίδα με θέμα: «Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές και Φιλοσοφικές προεκτά...
Μια συνεδρία για τη Θρησκεία στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 20 Ιανουαρίου 2018 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών H σχέση μεταξύ επιστήμης κα...
Θρησκευτικές πεποιθήσεις και επιστημονική έρευνα: δικαιώματα και υπερβολές 30 Δεκεμβρίου 2017 O π. Giuseppe Tanzella-Nitti κλείνει την αναδρομή αυτήν, προτρέποντας τον...