Βυζαντινή Μουσική

«Των αγίων Πατέρων ο χορός», ήχ. πλ. δ΄ († Ματθαίος Τσαμκιράνης) 30 Μαΐου 2020 Ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Ματθαίος Τσαμκιράνης ψάλει το περίφημο Δοξαστικό...
Εικόνες και Βυζαντινή μουσική 30 Μαΐου 2020 Αι Εικόνες και η Βυζαντινή μουσική έχουν το ίδιον θεολογικόν υπόβαθρον, τ...
«Των αγίων πατέρων ο χορός», μέλος Μάριου Αντωνίου 30 Μαΐου 2020 Για το μουσικό κείμενο πατήστε εδώ...
«Αναστάσεως ημέρα», ήχ. πλ. α΄ (Άρχων Πρωτοψ. Παν. Νεοχωρίτης) 26 Μαΐου 2020 Το περίφημο Δοξαστικό του Πάσχα «Αναστάσεως ημέρα» από τον Άρχοντα Πρωτ...
Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. α΄ τετράφωνος (Χορός Αγιορειτών) 25 Μαΐου 2020 Χοροί Αγιορειτών ψάλλουν την περίφημη δοξολογία σε ήχ. α΄και μέλος Ιακώβο...
Δοξολογία Γ. Βιολάκη, ήχ. πλ α’ πεντάφωνος (Σύλλογος Μουσικοφίλων Κων/πόλεως) 24 Μαΐου 2020 Η Δοξολογία του Γεώργιου Βιολάκη σε ήχο πλ α' πεντάφωνο.  Ψάλλει η χορωδί...
Καταβασίες Αναλήψεως «Τω Σωτήρι Θεώ»,-Μητρ. Νικόδημος Βαλληνδράς (1915-†2008) 24 Μαΐου 2020   O Μητροπολίτης Nικόδημος Bαλληνδράς ένας από τους μεγάλους παρα...
«Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ», Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Τυφλού 22 Μαΐου 2020   Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τυφλού: "Τίς λαλήσει τὰς ...
Χερουβικός ύμνος, ήχ. α΄ (Γ. Αγγελινάρα) 21 Μαΐου 2020 Χορός Ψαλτών Σάμου υπό την χοραρχία του Γεωργίου Αγγελινάρα ψάλει τον Χ...
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρό Πάσχα, ήχ. πλ. α΄ (Δημ. Γαλάνης) 21 Μαΐου 2020 %ghhpplammnahgtredacccv%  ...
123...42