Βυζαντινή Μουσική

Ο Άγγελος εβόα…Φωτίζου φωτίζου… (μέλος Πέτρου Εφεσίου) 18 Μαΐου 2019 Η Θ' ωδή του Πάσχα σε σύνθεση Πέτρου Εφεσίου, όπως ψάλθηκε από την Ελληνι...
«Άξιον εστίν», Μ. Μισαηλίδου (†Νέστωρ Παπαλεξίου) 14 Μαΐου 2019 Η ιεροψαλτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης προέπεμψε σήμερα ένα από τα εκλεκτ...
«Αναστάσεως ημέρα» – Βατοπαιδινός χορός 28 Απριλίου 2019 Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμε...
«Ύμνοι Κυριακής του Πάσχα» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου 27 Απριλίου 2019 Η Κυριακή του Πάσχα ονομάζεται «πανήγυρις πανηγύρεων» γιατί εορτάζεται η Αν...
«Τον ήλιον κρύψαντα» – Βατοπαιδινός χορός 26 Απριλίου 2019 Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας, καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαρρα...
«Ύμνοι Μεγάλου Σαββάτου» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου 26 Απριλίου 2019 Την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, εορτάζουμε «την θεόσωμον ταφήν και την εις ...
«Ύμνοι Μεγάλης Παρασκευής» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου 25 Απριλίου 2019 Ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής τον οποίο ψάλλουμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμ...
«Κύριε αναβαίνοντός σου εν τω σταυρώ» – Βατοπαιδινός χορός 25 Απριλίου 2019 "Κύριε, ἀναβαίνοντός σου ἐν τῷ σταυρῷ, φόβος, καὶ τρόμος ἐπέπεσε τῇ Κτίσε...
«Ότε οι ένδοξοι μαθηταί» – Βατοπαιδινός χορός 24 Απριλίου 2019 "Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο, τότε Ἰούδα...
«Ψάλλειν συνετῶς τῶ Θεῶ» Ο όσιος Παΐσιος για τα γλυκόηχα γυρίσματα της Εκκλησιαστικής Μουσικής 24 Απριλίου 2019 Α΄ Η εκκλησιαστική υμνογραφία διδάσκει το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας·...
123...32