Βυζαντινή Μουσική

Τρισάγιος ύμνος, ήχ. β΄ (διακό-Διονύσιος Φιρφιρής) 3 Ιουνίου 2020 Το Τρισάγιος ύμνος είναι ένας από τους αρχαιότερους ύμνους  τον οποίο έψε...
«Κατευθυνθήτω», μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχος α΄ (Χορός Αγιορειτών) 2 Ιουνίου 2020 Χορός Αγιορειτών πατέρων ψάλει το «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου» από την α...
«Των αγίων πατέρων ο χορός» μέλος υπό Γ. Τσαούση (Ν. Στάθης) 2 Ιουνίου 2020 Μια εξαιρετική ερμηνεία του περίφημου Δοξαστικού των Αίνων της Κυριακής...
Στιχολογία Κεκραγαρίων ήχ. α΄ (Δανιλαίοι-Θωμάδες) 1 Ιουνίου 2020 Χορός Δανιλαίων και Θωμάδων ψάλουν την Στιχολογία σε ήχο α΄και ρυθμό τρίσ...
«Θείω καλυφθείς», Καταβασίες Πεντηκοστής (Λ. Αστέρης-Βασ. Εμμανουηλίδης) 31 Μαΐου 2020 Μια εξαιρετική ερμηνεία των Καταβασιών της Πεντηκοστής «Θείω καλυφθείς» α...
«Των αγίων Πατέρων ο χορός», ήχ. πλ. δ΄ († Ματθαίος Τσαμκιράνης) 30 Μαΐου 2020 Ο αείμνηστος Πρωτοψάλτης Ματθαίος Τσαμκιράνης ψάλει το περίφημο Δοξαστικό...
Εικόνες και Βυζαντινή μουσική 30 Μαΐου 2020 Αι Εικόνες και η Βυζαντινή μουσική έχουν το ίδιον θεολογικόν υπόβαθρον, τ...
«Των αγίων πατέρων ο χορός», μέλος Μάριου Αντωνίου 30 Μαΐου 2020 Για το μουσικό κείμενο πατήστε εδώ...
«Αναστάσεως ημέρα», ήχ. πλ. α΄ (Άρχων Πρωτοψ. Παν. Νεοχωρίτης) 26 Μαΐου 2020 Το περίφημο Δοξαστικό του Πάσχα «Αναστάσεως ημέρα» από τον Άρχοντα Πρωτ...
Δοξολογία Ιακώβου Πρωτοψάλτου ήχ. α΄ τετράφωνος (Χορός Αγιορειτών) 25 Μαΐου 2020 Χοροί Αγιορειτών ψάλλουν την περίφημη δοξολογία σε ήχ. α΄και μέλος Ιακώβο...
123...43