Βυζαντινή Μουσική

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. Παναγιώτης Νεοχωρίτης στον Πύργο Ηλείας (2-3/10/2023) 21 Σεπτεμβρίου 2023 Στον Πύργο της Ηλείας θα βρεθεί ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Παναγιώ...
Σεμινάρια Ψαλτικής Τέχνης από το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 18 Σεπτεμβρίου 2023 Το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με τις ευλογίες του Μακαρ...
Χερουβικόν Στέφανου Δόντσιου, ήχος πλ. β’ 16 Σεπτεμβρίου 2023 Μια αρχοντική ερμηνεία του Χερουβικού ύμνου σε ήχο πλ. β' από τον Πρωτοψά...
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακή μετά την Ύψωση (17/09/2023) 15 Σεπτεμβρίου 2023   Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και της Θείας Λειτουρ...
«Χρειάζεται η θαυματουργική επενέργεια του Εσταυρωμένου Χριστού, για να γλυκάνει ο κόσμος» 13 Σεπτεμβρίου 2023 Κανών α', ᾨδὴ δ', τῆς Ἑορτῆς  Ἦχος πλ. δ' Ὁ Εἱρμὸς  «Εἰσακήκοα Κύριε, τ...
«Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου», Ιακώβου Πρωτοψάλτου, ήχ. πλ. β’ (Βατοπαιδινός Χορός) 13 Σεπτεμβρίου 2023 O Βατοπαιδινός Χορός ψάλει το Δοξαστικό των αίνων της εορτής της Υψώσεως ...
«Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου», ήχ. πλ. β’ (Δ. Γαλάνης) 13 Σεπτεμβρίου 2023 %lalaloajatgavbanmeothgfcv%...
Μουσικές Φυλλάδες Υψώσεως Τιμίου Σταυρού (14/09/2023) 12 Σεπτεμβρίου 2023   Οι Ακολουθίες τού Εσπερινού, τού Όρθρου και της Θείας Λειτουργί...
Χερουβικόν Αντωνίου Οικονόμου-Εξήγηση Κων/νου Φωτοπούλου, ήχ. πλ. α’ 11 Σεπτεμβρίου 2023 Ο Νικόλαος Στάθης Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων Συκεών από τον αρίφνη...
«Με το αίμα και το νερό εγκαινιάζονται δύο μυστήρια» 11 Σεπτεμβρίου 2023 Κανών α', ᾨδὴ γ', τῆς Ἑορτῆς Ἦχος πλ. δ' Ὁ Εἱρμὸς  «Ῥάβδος εἰς τύπον το...
123...126