Αρχαιολογία

Μετάβαση στον Χριστιανισμό: Η Τέχνη στην Ύστερη Αρχαιότητα, 3ος-7ος αιώνας μ.Χ. 19 Δεκεμβρίου 2011 Mέχρι τις 14 Μαΐου 2012, θα διαρκέσει η έκθεση Μετάβαση στον Χριστιανισμό: ...
«Αρχαία Μακεδονία: Στο βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» 27 Οκτωβρίου 2011 Την ιστορία της αρχαίας Μακεδονίας από τους μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι την ύ...
...141516