Ερμηνεία Αγίας Γραφής

Όταν ο Χριστός συνάντησε έναν διεφθαρμένο 21 Ιανουαρίου 2017 Ο Χριστός σε όλη τη διδασκαλία του έχει μία άκρως αντισυμβατική συμπεριφορά...
Ο αντικατοπτρισμός της φυγής στην Αίγυπτο στη σημερινή κοινωνία 30 Δεκεμβρίου 2016 Κατά μία έννοια, λοιπόν, ο διωγμός και η φυγή του Χριστού εκπροσωπεί μία ...
Η φυγή στην Αίγυπτο: Πώς την ερμηνεύουν οι Πατέρες 28 Δεκεμβρίου 2016 Η «περιπέτεια» αυτή, όμως, του νεοφερμένου στη γη Λυτρωτή φέρει αφ’ εαυτή...
«Καλόν τω Χριστώ συμφεύγειν διωκομένω» 26 Δεκεμβρίου 2016 Ένα από τα πιο συναρπαστικά αλλά και πολύ διδακτικά γεγονότα που συνδέονται...
Οι δαιμονισμένοι Γαδαρηνοί: Τα «παράδοξα» του Ευαγγελίου της Κυριακής 23 Ιουλίου 2016 Η αγία μας Εκκλησία αυτή την Κυριακή έχει ορίσει να διαβαστεί στο Ευαγγέλιο...
Εργαζόμαστε για τον Χριστό ή για τον πονηρό; Σχόλιο στον Απόστολο της Κυριακής 2 Ιουλίου 2016 Οι καθημερινές βιοτικές ανάγκες δεν θεραπεύονται παρά μόνο με την εργασία. ...
Τελετουργίες νερού στην Παλαιά Διαθήκη 4 Ιουνίου 2016 Σημαντική τυπολογική ομοιότητα με το προαναφερθέν τελετουργικό παρουσιάζε...
Το ύδωρ στην Παλαιά Διαθήκη 3 Ιουνίου 2016 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του Βιβλίου του Λευιτικού στι...
Κριτική θεώρηση της ερμηνευτικής μεθόδου του Ματθαίου του Πτωχού 13 Μαΐου 2016 Η ερμηνευτική προσέγγιση αυτή του ΜΠ στο συγκεκριμένο χωρίο, δεν φαίνεται...
Τα ερμηνευτικά κλειδιά του Ματθαίου του Πτωχού 4 Μαΐου 2016 Η δυσκολία ερμηνείας αυτού του χωρίου, σύμφωνα με τον ΜΠ, έχει να κάνει μ...
12345...10