Θεία Λατρεία

Μυστήρια και μυστηριακές λατρείες 21 Φεβρουαρίου 2013 Η βιβλική κατανόηση του όρου «μυστήριον» σε σύγκριση με τις «μυστηριακές λα...
Εξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ: Μια σύγχρονη μεταγραφή του ρλε’ ψαλμού 11 Νοεμβρίου 2012 Αλληλούια· ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΘΕ τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλ...
Εισαγωγή στη Χριστιανική πίστη και ζωή-Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» 7 2 Ιουλίου 2012 ΑΛΛΑ ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ Οφείλουμε λοιπόν να ικετεύουμε καθημερινά ...
Εισαγωγή στη Χριστιανική πίστη και ζωή. –Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» 6 30 Ιουνίου 2012 ΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΑΦΙΕΜΕΝ ΤΟΙΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙΣ ΗΜΩΝ Σ’ αυτή τη φράση ο Κύριος παραλλ...
Εισαγωγή στη Χριστιανική πίστη και ζωή-Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» 5 26 Ιουνίου 2012 ΚΑΙ ΑΦΕΣ ΗΜΙΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΗΜΑΤΑ ΗΜΩΝ Όπως ο Θεός επιτρέπει να ανατέλλει καθημε...
Εισαγωγή στη Χριστιανική πίστη και ζωή-Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» 4 25 Ιουνίου 2012 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ Ο Κύριος μας λέει τώρα όχι πλέον πώς, αλλά πού πρέπει να γ...
Εισαγωγή στη Χριστιανική πίστη και ζωή-Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» 3 23 Ιουνίου 2012 ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ Η ιδέα της βασιλείας του Θεού ανοίγει ενώπιον μας ε...
Εισαγωγή στη Χριστιανική πίστη και ζωή-Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» 2 21 Ιουνίου 2012 ΑΓΙΑΣΘΗΤΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ Το πρώτο αίτημα που βάζει στα χείλη μας ο Κύριος, μ...
Εισαγωγή στη Χριστιανική πίστη και ζωή-Ερμηνεία του «Πάτερ ημών» 19 Ιουνίου 2012 «ΠΑΤΕΡ» Η πρώτη λέξη, που θέλησε ο Κύριος να λέμε στο Θεό, όσες φορές προσ...
Ύμνος στην Αγία Τριάδα 2 Ιουνίου 2012 Ένας ύμνος στην Τριάδα στον Χριστό μας ειδικά, που ανέχεται και σώζει την ...