Καινή Διαθήκη

Ο Απόστολος Ανδρέας, από ψαράς σε αλιέας ψυχών 14 Ιουλίου 2020 Ο Ανδρέας, αδελφός του Πέτρου, καταγόταν από την πόλη Βηθσαϊδά και ήταν ψαρ...
Κατηγορίες κατά του  Παύλου 13 Ιουλίου 2020 17. οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν, οὓς ὑποδέδε...
Η Αγία Γραφή 11 Ιουλίου 2020 Η Αγία Γραφή, αδελφοί χριστιανοί, είναι το ιερό εκείνο βιβλίο, που μας λέγε...
Η εξέγερση των Ιουδαίων κατά του Παύλου 10 Ιουλίου 2020 5. Ζηλώσαντες δὲ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων τινὰς ἄνδρας πο...
Η οικουμενική αποστολή του Αποστόλου Παύλου 9 Ιουλίου 2020 Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμο...
Ο απόστολος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης και Ηγαπημένος Μαθητής 9 Ιουλίου 2020 Ο Ιωάννης, υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και αδελφός του Ιακώβου, ψαρά...
Μεταστροφή των πρώτων Χριστιανών της Θεσσαλονίκης 8 Ιουλίου 2020 4. Καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, ...
Ο απόστολος Πέτρος 7 Ιουλίου 2020 Οι ευαγγελικές διηγήσεις μας δίνουν πολλά βιογραφικά στοιχεία σχετικά με τη...
Το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου και τα αποτελέσματά του (Πραξ. 17,3-4) 6 Ιουλίου 2020 Η ενότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά το κεντρικό σημείο της διηγήσεως. Περιλα...
Ο απόστολος των εθνών Παύλος 3 Ιουλίου 2020 Ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου των Πράξεων αφιερώνεται ως γνωστόν στην μεγάλη...
123...11