Ομιλίες

«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (31/4/2020) 2 Ιουνίου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (30/4/2020) 1 Ιουνίου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (29/4/2020) 31 Μαΐου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (24/4/2020) 30 Μαΐου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (22/4/2020) 28 Μαΐου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (21/05/2020) 26 Μαΐου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (20/05/2020) 25 Μαΐου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (19/05/2020) 24 Μαΐου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» εκπομπή με τον Λεμεσού Αθανάσιο (17/05/2020) 23 Μαΐου 2020 Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μετά από το διάταγμα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για...
«Μήπως πρέπει να εγερθούμε;» 23 Μαΐου 2020 «Μήπως πρέπει να εγερθούμε;». Κήρυγμα του π. Γεωργίου Σχοινά στην Ιερά Πα...
123...20