Ποιμαντική

Περίγραμμα της αιρέσεως των Μορμόνων 7 Ιουνίου 2012 Τα τελευταία χρόνια άρχισε να δραστηριοποιείται στη χώρα μας μια ακόμα αίρε...
2012. Το τέλος του κόσμου; Ένα ανορθολογικό – αποκρυφιστικό σενάριο τρόμου. 24 Απριλίου 2012 Στις επισημάνσεις του Θεανθρώπου πριν το εκούσιο και σωτηριώδες πάθος Του...
Έλληνες, ορθόδοξοι χριστιανοί ή ειδωλολάτρες; 20 Φεβρουαρίου 2012 Ένα νέο φαινόμενο μπαίνει τα τελευταία χρόνια στη ζωη των Ελλήνων: η εμφά...
Περὶ συμμετοχῆς τῶν πιστῶν εἰς τὴν Θ. Κοινωνίαν 1 Φεβρουαρίου 2012 Κατά τὰς τελευταίας δεκαετίας ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι πολλοὶ πιστοί, ἐν ὄψει...
Προγαμιαίες σχέσεις μεταγαμιαίων ανθρώπων 20 Ιανουαρίου 2012 Το ερωτικό πλάσμα Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι πλάσμα ερωτικό. Έχει τη...
...505152