Ορθοδοξία

Το μεγάλο μυστικό…! 14 Ιουλίου 2011 .Όλο το πνεύμα του Ευαγγελίου του Χριστού, από τη στιγμή που πραγματοποιούμ...
Ο Γέροντας Εφραίμ μιλά για τον Γέροντα Σωφρόνιο (+ 11 Ιουλίου 1993) 12 Ιουλίου 2011 Ο Γέροντας Σωφρόνιος (1896-1993) είναι ένα σημείο αναφοράς γιά τήν εποχή μα...
Η έννοια της παραδόσεως στην Καινή Διαθήκη 12 Ιουλίου 2011 Η διαπραγμάτευση ενός θέματος τόσον εκτεταμένου όσον και επιβαρυμένου από τ...
Σημείο Θεού – Bησσαρίων ο Αγαθωνίτης (2) 11 Ιουλίου 2011 Στην υπηρεσία του «πλησίον» Εδώ ανέλαβε να διακονεί τον πνευματικό τομέα τ...
Όλα αυτά είναι δωρήματα της Χάριτος του Θεού 11 Ιουλίου 2011 «Όποιος αξιωθή να ιδή την άβυσσον των πταισμάτων της ψυχής του θρηνεί από τ...
Με το καλό και με την αγάπην μπορείς να κάμεις πολλούς να ημερέψουν 9 Ιουλίου 2011 «Ο θυμός καθ' εαυτόν είναι φυσικός. Όπως τα νεύρα στο σώμα. Είναι και αυτός...
Αγιότητα και Θεός 7 Ιουλίου 2011 Κάθε αγιότητα είναι η αγιότητα του Θεού μέσα μας: είναι μια αγιότητα που ση...
Το κακό ως άρνηση πίστεως στην ύπαρξη του Ζώντος Θεού, και στον Ιησού Χριστό τον ενανθρωπήσαντα Θεό-Λόγο 2 Ιουλίου 2011 Το κακό που υποστασιάζεται με πρωτοβουλία του ανθρώπου ως διάβρωση και παρα...
Αλφαβητικά κεφάλαια. Κεφάλαιο Ζ’ 2 Ιουλίου 2011 Ότι τα αμαρτήματα είναι τεσσάρων ειδών: εκούσια, ακούσια, εν γνώσει, εν αγν...
Μη αιτιάσαι τον ένα και τον άλλον (Όσιος Ιωσήφ Ησυχαστής) 24 Ιουνίου 2011 ∆έξου τον πειρασμόν και µη αιτιάσαι τον ένα και τον άλλον... κάμε υποµονήν,...