Ορθοδοξία

Δεν υπάρχει άλλη γιατρειά για την τρέλα! 25 Μαΐου 2011 Αυτή είναι η σωτήρια συνταγή του απόλυτου Ιατρού των ψυχών των ανθρώπων. Αυ...
Ο Θεός άλλοτε δίνει, άλλοτε δεν δίνει! 24 Μαΐου 2011 Ο Θεός άλλοτε δίνει, άλλοτε δεν δίνει! Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Είν...
«Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν» 23 Μαΐου 2011 Όταν ο λαός μας λέει, ότι η «καθαριότης είναι η μισή αρχοντιά», παραδέχεται...
Θεία Μετάληψη στην Ζάμπια 21 Μαΐου 2011 ...
Έξω από τον Χριστό όλος ο άνθρωπος, γίνεται μισάνθρωπος, μη άνθρωπος! Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς 21 Μαΐου 2011 Έξω από τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Έξω από τον Χ...
Ευσεβίου Καισαρείας, «Το τέλος του Μεγάλου Αγίου Ισαποστόλου Κωνσταντίνου» (21 Μαΐου) 21 Μαΐου 2011 Σωματική αδιαθεσία  στην Ελενόπολη και προσευχές για το βάπτισμα Πρώτα ...
Πλέοντας στο Βυζάντιο 18 Μαΐου 2011 «Η ομορφιά της πόλης δεν είναι, όπως πρότινος, διασκορπισμένη σε κομμάτια, ...
Η αναμαρτησία της Παναγίας 16 Μαΐου 2011 «Ως έμψυχω Θεού κιβωτώ, ψαυέτω μηδαμώς χειρ αμύητων», ψάλλουμε στην ενάτη ω...
Ο Θεός μας εξέλεξε να γίνουμε «άγιοι» 16 Μαΐου 2011 Ο Θεός μας εξέλεξε να γίνουμε «άγιοι» (Αγ. Ιουστίνου Πόποβιτς) Με τον...
Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι 16 Μαΐου 2011 Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι (Αγ. Ιωάννου της Κρονστάνδης) Τί θα πε...