Θρησκεία

Θέλω να μιλήσω για τον άγιο Bασίλειο 31 Δεκεμβρίου 2011 Ένα «διαφορετικό» κείμενο για τον Μέγα Βασίλειο από τον Φώτη Κόντογλου. ...
Η πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεου 31 Δεκεμβρίου 2011 Η δισχιλιετής ζωή της Εκκλησίας, η πνευματική Της αποστολή και η κοινωνική ...
Ο Μέγας Βασίλειος ως παιδαγωγός 31 Δεκεμβρίου 2011 Εισήγησις γενομένη την 16ην Οκτωβρίου 1979 εις το επί τη 1600ή επετείω από ...
Η Γέννησις του Σωτήρος Χριστού 29 Δεκεμβρίου 2011 Το κοντάκιο της εορτής των Χριστουγέννων, από τα γνωστότερα τροπάρια της Εκ...
Η αγάπη του Κυρίου “Μέλλει γαρ Ηρώδης ζητείν το παιδίον του απολέσαι αυτό” 29 Δεκεμβρίου 2011 Ο νεογέννητος Χριστός αμέσως μετά την είσοδο του στον κόσμο γνωρίζει την ...
Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος 27 Δεκεμβρίου 2011 Μέσα στην εορτή των γενεθλίων του Σωτήρα Χριστού, Η Εκκλησία εορτάζει σήμερ...
Ήταν οι τρεις μάγοι αστρολόγοι; 27 Δεκεμβρίου 2011 Οι αστρολόγοι επικαλούνται επίσης τους Μάγους εξ Ανατολών και το αστέρι τ...
Οἱ τρεῖς μάγοι. Πῶς τοὺς ἐπροφήτευσε ὁ μάντης Βαλαὰμ 1300 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ 27 Δεκεμβρίου 2011 Κατὰ τὴν ἁγία Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἑνωθήκανε τὰ οὐράνια μὲ τὰ ἐπίγεια. Ὁ οὐρ...
Ἡ πορεία τῶν Μάγων, μιά ἐπαναλαμβανόμενη περιπέτεια… 27 Δεκεμβρίου 2011 Μελετώντας κανείς τό φαινόμενο καί τήν ἱστορία τῆς θρησκείας, βλέπει ὅτι,...
Πρωταγωνιστές και όχι παρατηρητές με οδηγό το φως της Γεννήσεως 26 Δεκεμβρίου 2011 "Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν...